Regulamin

Regulamin sklepu

1. Definicje

Uzyte w Regulaminie pojecia oznaczaja:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, której przepisy szczególne przyznaja zdolnosc prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osoba fizyczna i spelnia kryteria okreslone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z ta definicja za Konsumenta uwaza sie osobe fizyczna dokonujaca z przedsiebiorca czynnosci prawnej niezwiazanej bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin swiadczenia uslug droga elektroniczna w ramach sklepu internetowego [www.autoklaw.com.pl];
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostepny pod www.autoklaw.com.pl, za posrednictwem którego Klient moze w szczególnosci skladac Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedazy – umowa sprzedazy Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiedzy MEDBIT.PL Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oswiadczenie woli Klienta, zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy sprzedazy, okreslajace w szczególnosci rodzaj i liczbe Towaru.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin okresla zasady korzystania ze sklepu internetowego dostepnego pod adresem: www.autoklaw.com.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna.
 2. Sklep internetowy, dzialajacy pod adresem: www.autoklaw.com.pl, prowadzony jest przez
 • MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra.
 • Sad rejestrowy: SAD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
 • KRS: KRS 0000240549
 • NIP: 9730839010
 • REGON: 080040490
 • Kapital zakladowy: 57 000,00 zl
 • Podstawowe dane kontaktowe: tel. 68 416 16 11, fax. 68 411 42 60
 1. Niniejszy Regulamin okresla w szczególnosci :
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostepnych w ramach sklepu internetowego; 
  3. warunki i zasady skladania droga elektroniczna Zamówien w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedazy z wykorzystaniem uslug swiadczonych w ramach sklepu internetowego.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest mozliwe pod warunkiem spelnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nastepujacych minimalnych wymagan technicznych:
  1. Safari, Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Mozilla itp w wersji nowszej z wlaczona obsluga apletów Javy,
  2. minimalna rozdzielczosc ekranu 800 x 600 pikseli.
 3. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa MEDBIT.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie mozliwosc ograniczenia swiadczenia uslug za posrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukonczyly wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostana o powyzszym powiadomieni.
 4. Klienci moga uzyskac dostep do niniejszego Regulaminu w kazdym czasie za posrednictwem odsylacza zamieszczonego na stronie glównej serwisu oraz zapisac jego tresc i sporzadzic wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przekazu komunikatów i danych w zwiazku ze swiadczonymi w ramach Witryny uslugami, Sklep internetowy podejmuje srodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrozenia bezpieczenstwa swiadczonych uslug, w szczególnosci srodki sluzace zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesylanych w Internecie.
 2. Klient zobowiazany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania tresci zabronionych przez przepisy prawa, np. tresci propagujacych przemoc, znieslawiajacych lub naruszajacych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezaklócajacy jego funkcjonowania, w szczególnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania lub urzadzen,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiazujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a takze z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedazy.                 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególnosci ich opisy, parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny, stanowia zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedazy za posrednictwem Sklepu internetowego nalezy wejsc na strone internetowa www.autoklaw.com.pl, dokonac wyboru, podejmujac kolejne czynnosci techniczne w oparciu o wyswietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostepne na stronie. 
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie skladania Zamówienia – do momentu klikniecia w przycisk Zamawiam Klient ma mozliwosc modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu nalezy kierowac sie wyswietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostepnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystajacego ze sklepu internetowego wszystkich niezbednych danych, wyswietlone zostanie podsumowanie zlozonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia bedzie zawierac informacje dotyczace:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz lacznej ceny zamawianych produktów lub uslug, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jesli wystepuja),
  3. wybranej metody platnosci,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 6. W celu wyslania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiazkowe oraz nacisniecie przycisku „Zamawiam z obowiazkiem zaplaty”.
 7. Wyslanie przez Klienta Zamówienia stanowi oswiadczenie woli zawarcia z MEDBIT.PL Sp. z o.o. Umowy sprzedazy, zgodnie z trescia Regulaminu.
 8. Po zlozeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomosc e-mail, zawierajaca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowe traktuje sie za zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomosci e-mail, o której mowa powyzej.
 10. Umowa zawierana jest w jezyku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) nastepuje za posrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dostawa.                 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie skladania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa sie wybrana przez Klienta forma przesylki. Koszty dostawy zostana wskazane w momencie skladania Zamówienia. Maksymalne koszty dostawy, to:
  • 19,00 zł dla dostawy przez kuriera DHL i dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych form płatności,
  • 23,00 zł dla dostawy przez kuriera DHL i wybraniu płatności przy odbiorze Zamówienia,
  • 0,00 zł dla każdej formy dostawy dla wartości brutto Zamówienia powyżej kwoty 700,00 zł. 
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych liczac od dnia wyslania przez Klienta Zamówienia lub dostepnosci zamówionego towaru.

6. Ceny i metody platnosci.

 1. Ceny Towarów podawane sa w zlotych polskich i zawieraja wszystkie skladniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma mozliwosc uiszczenia zaplaty ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 07 1050 1911 1000 0023 2026 4183,
  2. platnoscia za posrednictwem dostepnych w sklepie systemów platnosci elektronicznych,
  3. przelewem w terminie do 14 dni od momentu zlozenia zamówienia.

7. Prawo do odstapienia od umowy.

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysluguje 14 dniowy termin do odstapienia od umowy. Konsument ma prawo odstapic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstapienia od umowy wygasa po uplywie 14 dni od dnia w którym weszli Panstwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystac z prawa odstapienia od umowy, musza Panstwo poinformowac nas MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra, e-mail: info@medbit.pl, o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia (na przyklad pismo wyslane poczta, faksem lub poczta elektroniczna).
 3. Moga Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstapienia od umowy dostepnego po zalogowaniu sie na swoje konto w sklepie www.autoklaw.com.pl, jednak nie jest to obowiazkowe.
 4. Aby zachowac termin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wyslali Panstwo informacje dotyczaca wykonania przyslugujacego Panstwu prawa odstapienia od umowy przed uplywem terminu do odstapienia od umowy.

8. Skutki odstapienia od umowy.

 1. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa platnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwlocznie, a w kazdym przypadku nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy. Zwrotu platnosci dokonamy przy uzyciu takich samych sposobów platnosci, jakie zostaly przez Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie Panstwo na inne rozwiazanie; w kazdym przypadku nie poniosa Panstwo zadnych oplat w zwiazku z tym zwrotem.
 2. Mozemy wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
 3. Prosimy odeslac lub przekazac nam rzecz pod adres MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra, niezwlocznie, a w kazdym razie nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Panstwo o odstapieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jezeli odesla Panstwo rzecz przed uplywem terminu 14 dni

9. Reklamacje dotyczace Towarów.

 1. MEDBIT.PL Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta bedacego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytulu rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególnosci w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikajace z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nalezy kierowac na adres e-mail: info@medbit.pl. Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia kazdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jesli dokument gwarancyjny przewiduje taka mozliwosc, Klient moze zglaszac swoje roszczenia w ramach gwarancji bezposrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

10. Reklamacje w zakresie swiadczenia uslug droga elektroniczna.

 1. Sklep internetowy podejmuje dzialania w celu zapewnienia w pelni poprawnego dzialania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiazuje sie usunac w rozsadnym terminie wszelkie nieprawidlowosci techniczne zgloszone przez Klientów.
 2. Nieprawidlowosci zwiazane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient moze zglaszac pisemnie na adres: MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra, mailowo pod adres info@medbit.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisac rodzaj i date wystapienia nieprawidlowosci zwiazanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia koncowe.

 1. Klient, który jest Konsumentem, moze w razie zainteresowania skorzystac z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen. Spory dotyczace zakupów internetowych mozna rozwiazac w drodze postepowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sadem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument moze równiez skorzystac z innych metod pozasadowego rozwiazywania sporów i np. zlozyc swoja skarge za posrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostepnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna oraz inne wlasciwe przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 50 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-05-24
Szybko bez problemów.Zamiennik Pasuje do naszego autoklawu.
2020-06-11
Bardzo szybka wysyłka. Przedmioty zgodne z opisem. Polecam.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel